Победителите, които спечелиха наградата от играта на Балдаран и ЦВА

Публикувано на

Победителите, които спечелиха наградата от играта на Балдаран и ЦВА

Победителите, които спечелиха наградата от играта на Балдаран и ЦВА може да видите на следната връзка: 

http://cbaamg.com/?m=2&s=12&id=277