ИГРА на изворна вода Балдаран и Хранителни магазини „Магнит“ от 20 юли 2015

Публикувано на

 ИГРА на изворна вода Балдаран и  Хранителни магазини „Магнит“ от 20 юли 2015

Изворна вода Балдаран и  Хранителни магазини „Магнит“ организират за вас от 20 юли 2015 до 19 август 2015 следната ИГРА: 

-Всеки клиент, направил еднократна покупка на изворна вода Балдаран (независимо каква разфасовка) на стойност минимум 3,50 лева (три лева и петдесет стотинки), има право да пусне дубликат  на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни. На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.

-Всяко лице има право на неограничен брой участие пре з периода на Играта.

Наградите за тази Игра са следните:

  • 2 броя диспенсера за вода
  • 10 стека (по 12 броя бутилки в стек) изворна вода Балдаран от 0,33л
  • Прочете за пълните условия на играта ТУК