PEUGEOT GOLF TOUR с подкрепата на изворна вода БАЛДАРАН

Posted on

PEUGEOT GOLF TOUR с подкрепата на изворна вода БАЛДАРАН

На 29 август 2015 в Правец Голф Клуб се проведе PEUGEOT GOLF TOUR с подкрепата на изворна вода БАЛДАРАН.
За повече информация прочетете на http://www.peugeot.bg/golf/