Пресконференция в БТА на 24 септември 2015, от 10.00ч

Posted on

Пресконференция в БТА на 24 септември 2015, от 10.00ч

Заповядайте утре, 24 септември, от 10.00ч на пресконференция в БТА на тема:

"Опит за ликвидиране на българската компания „Балдаран Спринг“АД, като условие на Държавния Департамент на САЩ за развитие на американските инвестиции в България. Официален натиск върху българското правителство."
Резюме: Работата на една стартираща българска компания в условията на външно-политически натиск, вътрешно-ведомствена опозиция, противозаконно силово затваряне на дистрибуционните канали, поправки в Закона за водите за отнемане на законно издаденото разрешително и медийна атака.

Кратко описание на фирма Балдаран Спринг АД и защо заводът е построен в гр.Девин?
Българската компания Балдаран Спринг АД започва модерно производство на бутилирана изворна вода от едноименния извор Балдаран в Родопите през март 2014г. На компанията е издадено разрешително съгласно Закона за водите през 2013г. Компанията бутилира „Изворна вода Балдаран“ от извор Балдаран, който е в землището на с. Фотиново, община Батак, посредством изградена твърда връзка до гр. Девин. От извор Балдаран, бутилира изворна вода и фирма Девин АД, но под различно търговско описание „Девин изворна вода“, което е в противоречие със Закона за марките и географските означения, тъй като наименованието “Девин“ е регистрирано географско означение, единствено и само, за НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА и е забранено използването му за друг тип води, в случая и за изворната от извор Балдаран.

За повече информация може да прочетете ТУК